PLANOWANE SPOTKANIA: 

 

14, 15 listopad 2020 - Kiczyce